All rights reserved
2012
CHURCHES - KERKE
Churches
Afrikaanse Protestante Kerk
AGS Moeder Gemeente
Anglican Church
Baptiste Kerk
Bethlehem Christensentrum
Catholic Church
Catholic. Cong. Holy Spirit
Christial Family Church
Christian Revival Church
Die Hoek Stene Gemeente
Eden Christian Ministries
Evangelies Gereformeerde
Jehovah's Witnesses
Lofprysing Sentrum
Maxima Bible Church
Methodist
Methodist - Bohlokong
Nederduitse Hervormde
NG Kerk - Bethlehem Noord
NG Kerk - Bethlehem Oos
NG Kerk - Bethlehem Wes
NG Kerk - Bohlokong
NG Kerk - Efrata
NG Kerk - Eureka
NG Kerk - Moeder Gemeente
NG Kerk - Morelig
NG Kerk - Panorama
Seven Day Adventist
Zion Church
058 303 7770
058 303 5179
058 303 2480
058 303 2545
058 303 4604
058 303 5351
058 303 8055
058 303 9525
058 303 7778
058 303 9952
058 303 3241
058 303 2083
058 303 1482
058 303 2266
058 303 5239
058 303 5038
058 303 6175
058 303 2503
058 303 4743
058 303 4583
058 303 3017
058 303 2818
058 303 4554
058 303 4544
058 303 4910
058 303 4935
058 303 4593
058 303 9192
058 303 3283
Bethlehem
Afrikaanse Protestante Kerk, Senekal
Afrikaanse Protestante Kerk, Reitz
Afrikaanse Protestante Kerk, Harrismith
Afrikaanse Protesante, Clocolan
AGS, Harrismith
Anglican Church, Ficksburg
Anglican Church: St Paul, Ficksburg
Apostoliese Geloofsending, Senekal
Baptiste Kerk, Warden
Catholic Church, Harrismith
Christen Bediening, Ficksburg
Community of St Dominic, Senekal
Gereformeerde Kerk, Reitz
Harrismith Christian Centre
Methodist, Senekal
Methodist, Ficksburg
Methodist, Clarens
NG Kerk - Clocolaan
NG Kerk - Paul Roux
NG Kerk - Steynsrus
NG Kerk - Lindley
NG Kerk - Petrus Steyn
NG Kerk - Harrismith
NG Kerk - Marquard
NG Kerk - Senekal
NG Kerk - Warden
NG Kerk - Kestell
NG Kerk - Moederkerk, Harrismith
NG Kerk - Noord, Senekal
Rock Revival Ministries
Roman Catholic Mission, Reitz
  058 481 5302
058 863 1902
058 623 1348
051 943 0566
058 622 1439
051 933 2700
051 938 1807
058 481 2706
058 643 0100
058 622 1570
051 933 3068
058 481 3915
058 863 1813
058 622 1746
058 481 4822
051 933 2455
058 256 1743
051 943 0049
058 471 0644
058 471 0010
058 463 0175
058 871 3260
058 623 0974
051 991 0408
058 481 2701
058 643 0553
058 653 1200
058 622 1355
058 481 3540
051 933 2234
058 863 2700
Other
PLEASE NOTE THAT THESE NUMBERS WILL MOVE DOWN TO CREATE SPACE FOR NEW ADVERTISERS!!!
Dags Eurekafamilie,

So tussen allesdeur, leef ons in opwindende tye en is dit wonderlik om te weet dat ons altyd op Vader kan vertrou om ons deur elke situasie te dra, ongeag wat ookal na ons kant toe kom (Ps 18:30). Ek wil almal wat nog nie iewers belowe het om by die basaar betrokke te wees nie, aanmoedig om te kom aanmeld. Elke Sondag sal daar DV n kans wees om dit te kom doen. Jy kan ook intussen reeds betrokke raak by die Gholfdag, wat DV op 22 November sal plaasvind, deur n putjie of twee te brog, of pryse te borg. Later meer daaroor. Intussen sal dit wonderlik wees as ons weer n klompie skape, beeste en n vark of twee kan kry en as jy n hoender of kalkoen wil ingooi, sal dit ook welkom wees. Dankie vir die een bees wat ons reeds het!

Sondag gaan ons bietjie verder met hoe ons Geloofwaardige, Geesvervulde Christusgelowiges kan wees wat Gereed is om altyd, in die Naam van JX en die krag van Sy Heilige Gees, n verskil te maak, tot God se eer alleen. Kom luister hoe jy verby middelmatigheid kan beweeg, na iemand wat regtig n dissipelmaker word en wat sy gesin en gemeenskap lei tot n intiem-persoonlike verhouding met JX, oral waar jy beweeg! Se vir naweek!!!

Vriendelike groete in JX
BUSINESS LIST - CLICK ON LINKS BELOW FOR FULL PAGE AND LISTINGS